Międzyszkolny Konkurs Pisania Dyktand Muzycznych dla klas III OSM I st. i SM I st. „Układanki, uzupełnianki – baw się z nami”

 

Obywający się co roku konkurs organizowany jest w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy od 2011 roku. Realizowany jest w oparciu o dyktanda elementarne Marii Ćwiklińskiej i Małgorzaty Rogozińskiej. Jego celem jest przybliżenie najmłodszym uczniom podstawowej formy rozwijania i sprawdzania umiejętności wykorzystywanej w ramach kształcenia słuchu.

Inspiracją do zorganizowania I Międzyszkolnego Konkursu Pisania Dyktand dla klas III OSM I st. i SM I st. było Seminarium z metodyki kształcenia słuchu, które odbyło się w naszej szkole 13 marca 2009 roku. W seminarium udział wzięły prof. Maria Wacholc - autorka Solfeża elementarnego dla klas I – VI szkół muzycznych I stopnia oraz Maria Ćwiklińska i Małgorzata Rogozińska - autorki Dyktand elementarnych dla klas I - VI szkół muzycznych I stopnia st. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli także nauczyciele z około 20 szkół muzycznych południowo-zachodniej Polski. Lekcje pokazową z klasą 1 OSM I st. w Legnicy poprowadziła Maria Barańska – Wachowska. 

Forma  konkursu,  na którą  wskazuje sam tytuł: „Układanki, uzupełnianki – baw się z nami”, zachęca uczniów do udziału. Uczestnicy w atmosferze zabawy sprawdzają swoją wiedzę i uczą się różnych form pisania dyktand muzycznych, doskonaląc przy tym umiejętność niezwykle cenioną w edukacji muzycznej. W planie realizacji  konkursu uwzględniony został czas na pracę w oparciu o podręczniki, które zostały zaprezentowane w ramach wspomnianego wcześniej seminarium.

Przebieg konkursu i jego atmosfera sprzyjają konkursowi oraz ocenie jego jakości przez gości nie tylko z Dolnego Śląska. We wszystkich edycjach zmagań konkursowych udział wzięli uczniowie z 13 szkół: OSM I st. Wałbrzych, SM I st. im. G. Bacewicz Wrocław, SSM I st. Wrocław, OSM I st. Legnica, SM I st. Legnica, PSM I st. im. F. Chopina Ostrzeszów, OSM I st. Poznań, PSM I i II st. Opole, PSM I i II st. Chorzów, ZSM Sosnowiec, PSM I st. Nowa Sól, PSM I i II st. Cieszyn, PSM I st. Cieszyn filia w Wiśle.

 

Pomysłodawczynią i koordynatorką konkursu jest pani Maria Barańska-Wachowska – nauczycielka rytmiki z elementami kształcenia słuchu w klasach 1-3 OSM I st. i SM I st. w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy.

 


 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w
V Regionalnych Zmaganiach w Pisaniu Dyktand Muzycznych
dla klas III OSM I st. i SM. I st.
„Układanki, uzupełnianki – baw się z nami – zapraszamy !”

---------------------
1. Zmagania w pisaniu dyktand organizowane w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy odbędą się w dniu 26.05.2017r. Będą miały formę weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie przedmiotu kształcenie słuchu, przeprowadzonej w oparciu o dyktanda elementarne Marii Ćwiklińskiej i Małgorzaty Rogozińskiej.

2. Celem organizowanych zmagań w pisaniu dyktand jest:
a) zachęcanie uczniów, już od najmłodszych klas, do pisania dyktand i czerpania radości z tej formy pracy na lekcji,
b) przygotowanie do pisania dyktand nie tylko granych przez nauczyciela, ale również
prezentowanych na różnych instrumentach (nagrania),
c) weryfikacja umiejętności z zakresu przedmiotu kształcenia słuchu,
d) możliwość udziału nauczycieli w formie doskonalenia zawodowego:
spotkanie pedagogów z autorkami podręczników - Marią Ćwiklińska i Małgorzatą Rogozińską,
prezentacja programu komputerowego do kształcenia słuchu AMABILE,
dyskusja na temat podręczników do klas I – III,
wymiana doświadczeń edukacyjnych.

3. Dyktanda oceniać będzie komisja powołana przez organizatora, złożona z nauczycieli prowadzących przedmiot kształcenie słuchu. Decyzje komisji są nieodwołalne.

4. Warunki uczestnictwa
a) Uczestnikami zmagań są uczniowie klas III c/6 szkół muzycznych I st.
b) Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu pocztą elektroniczną lub
listownie wraz z dowodem wpłaty do dnia 31.04.2017r. na adres:

Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy
ul. Chojnowska 2
59-220 Legnica
tel., fax 76 86 226 36
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

c) Opłatę wpisowego w kwocie 20 zł od ucznia prosimy o przekazanie na konto Rady Rodziców Nr 06 1090 2066 0000 0005 4200 513 z dopiskiem Zmagania w Pisaniu Dyktand Muzycznych klas III
d) Dodatkowych informacji udziela organizator – Maria Barańska-Wachowska – nauczyciel ZSM w Legnicy – tel. 695 726 654, e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: