OBIADY

 

OGŁOSZENIE OBIADY

 

Wpłaty za obiady na miesiąc grudzień 2023r

 

01-22.11.2023r tj. 16 dni x 6 zł = 96 zł

 

W związku z podliczeniem i zamknięciem roku, prosimy o szybsze wpłaty. Dziękujemy.

 

Wpłaty należy dokonywać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy szkoły w nieprzekraczalnym terminie

od 01.12.2023r do 10.12.2023r.

 

Prosimy o wpłacanie za obiady TERMINOWO do 10 każdego miesiąca Przelew dokonywany w terminie oznacza datę wpływu na rachunek bankowy szkoły.

Po tym terminie brak wpłaty spowoduje wypisanie ucznia z obiadów.

Wysokość miesięcznej opłaty za obiady jest każdorazowo podawana na stronie internetowej szkoły w zakładce INFORMACJE PRAKTYCZNE

nr rachunku bankowego 61 1240 1473 1111 0010 9606 2853

w tytule należy wpisać:

*Nazwisko i imię dziecka, klasa, nazwę miesiąca za który dokonywana jest wpłata

 

* Nieobecność dziecka należy zgłosić najpóźniej

do godziny 9.00

*Rezygnację z obiadów należy zgłosić pierwszego dnia

nowego miesiąca do godziny 9.00 w przeciwnym razie

będzie naliczana opłata.

76 / 86-226-36 wew 6

 

  • Czytany 3207 razy
Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: