Struktura szkoły

Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy tworzą:

- Szkoła Muzyczna I stopnia w Legnicy (SM I st.)
- Szkoła Muzyczna II stopnia w Legnicy (SM II st.),
- Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Legnicy (OSM I st.)
- Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. w Legnicy (OSM II st.)

 

W Szkole Muzycznej I stopnia  edukacja muzyczna  prowadzona jest:
1) w cyklu 6-letnim w zakresie nauki gry na fortepianie, gitarze, skrzypcach, akordeonie, wiolonczeli, kontrabasie, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, fagocie, trąbce, waltorni, puzonie, perkusji oraz w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych (teoretycznych);

2) w cyklu 4-letnim w zakresie nauki gry na akordeonie, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, fagocie, trąbce, puzonie, waltorni, perkusji oraz w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych (teoretycznych). 

 

W Szkole Muzycznej II stopnia edukacja muzyczna prowadzona jest:
1) w cyklu 6-letnim, specjalność instrumentalistyka w zakresie gry na skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, fortepianie, organach, akordeonie, klarnecie, flecie, oboju, fagocie, saksofonie, trąbce, waltorni, puzonie, perkusji oraz w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych (teoretycznych);

2) w cyklu 4-letnim, specjalność wokalistyka w zakresie nauki  śpiewu solowego. 

 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia jest 8-letnią szkołą artystyczną, łączącą kształcenie ogólne w zakresie realizacji podstawy programowej szkoły podstawowej  z edukacją muzyczną w zakresie realizacji podstawy programowej szkoły muzycznej I stopnia w zakresie gry na  skrzypcach, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, fortepianie, akordeonie, klarnecie, flecie, oboju, fagocie, trąbce, waltorni, saksofonie, puzonie, perkusji oraz w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych (teoretycznych). 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia jest 6-letnią szkołą artystyczną prowadzącą edukację ogólną w zakresie realizacji podstawy programowej klasy VII i VIII szkoły podstawowej i czteroletniego liceum ogólnokształcącego połączoną z edukacją muzyczną w zakresie realizacji podstawy programowej szkoły muzycznej II stopnia, specjalność instrumentalistyka w zakresie gry na; skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, fortepianie, organach, akordeonie, klarnecie, flecie, oboju, fagocie, saksofonie, trąbce, waltorni, puzonie, perkusji, oraz w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych (teoretycznych).

 


Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących tworzą zespoły przedmiotowe:

zespół przedmiotów humanistycznych,
zespół przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,
zespół przedmiotowy języków obcych,
zespół edukacji wczesnoszkolnej,
zespół wychowawczy.

Nauczyciele określonej grupy instrumentów muzycznych i przedmiotów ogólnomuzycznych
tworzą wewnętrzną komórkę organizacyjną Zespołu jaką jest sekcja muzyczna:

- instrumentów klawiszowych OSM I st. i SM I st.,
- instrumentów klawiszowych OSM II st. i SM II st.,
- instrumentów smyczkowych i gitary OSM i SM I i II st.,
- instrumentów dętych, perkusji i śpiewu solowego OSM i SM I i II st.,
- przedmiotów ogólnomuzycznych OSM i SM I i II st.

 

  • Czytany 5688 razy
Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: