I LEGNICKIE SPOTKANIA Z RYTMIKĄ

 

I LEGNICKIE SPOTKANIA Z RYTMIKĄ

 

 „TY GRASZ - JA MALUJĘ RUCHEM”

 

1 czerwca 2009r.  

 

        

 

  W dniu 1. 06.2009 roku w Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy odbyły się I  Legnickie Spotkania z  Rytmiką „ Ty grasz – ja maluję ruchem” zorganizowane przez Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy oraz inicjatorkę spotkań Marię Barańską – Wachowską.  

Zaproszenie  do wzięcia udział skierowane zostało do nauczycieli  rytmiki i uczniów  I – go etapu edukacyjnego, klas I – III OSM I st. i SM I st. Spotkanie miało formę  koncertu. Proponowany  program obejmował interpretacje  ruchowe  utworów muzycznych  z  literatury  dziecięcej, a  w związku  z 5 rocznicą  śmierci Janiny  Garści, preferowane były utwory tej kompozytorki. Obowiązkowy wymóg to akompaniament  uczniów z  klas IV – VI OSM I st. lub SM I st.

 

Uczestnicy:

 • klasa III z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jeleniej Górze,
 • klasa I i II z Państwowej Szkoły Muzycznej I w Lubinie,
 • klasa I Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Legnicy,
 • Zespół Rytmiczny „Muzyczne Ćwierćnutki” z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Legnicy.

 

Wśród akompaniatorów znaleźli się: pianiści, skrzypkowie, a także waltornista.

Program przedstawiony przez uczniów był bardzo różnorodny: J.B. Duvernoy – Etiuda a-moll op. 176 nr 18, F. Rybicki – Na huśtawce, R. Twardowski – Tańczący Murzyn, B.Flies – Kołysanka, a z utworów Janiny Garści - „Na kamiszku sedzała”, Sonatina op. 51 nr 1 cz. I, Małe Wariacje op. 52 nr 3, Żarcik.

W roli E.J. – Dalcroze,a oraz jego uczennic wystąpiły uczennice klasy V, które nie tylko wykazały się talentem aktorskim, ale także umiejętnością prowadzenia koncertu.  

I  Legnickim Spotkaniom  z  Rytmiką towarzyszyła radosna atmosfera. Zespoły prezentowały się w barwnych strojach i z ciekawymi rekwizytami.  

Prezentacje były dowodem na zrealizowanie takich celów jak: 

 • inspirowanie  do  wykorzystania dziecięcej literatury  muzycznej na zajęciach rytmiki w szkole muzycznej I st.,
 • współpraca  nauczycieli instrumentów głównych z nauczycielami rytmiki,
 • promocja twórczości muzycznej dla dzieci,
 • współpraca uczniów klas I – III z uczniami klas IV – VI,
 • konfrontacja  umiejętności i osiągnięć  uczniów,
 • wymiana doświadczeń pedagogicznych i inspirowanie do poszukiwań artystycznych,
 • możliwość  spotkań  nauczycieli  i uczniów różnych szkół.

 

Pozytywne emocje płynące z odbioru ciekawych interpretacji ruchowych utworów muzycznych, radość ze spotkania wśród dzieci, nauczycieli, rodziców sprawiły, że

w podsumowaniu przez panią dyrektor Lucynę Huzarską I  Legnickich Spotkaniach

z  Rytmiką „ Ty grasz – ja maluję ruchem” uczestnicy usłyszeli zaproszenie na II Legnickie Spotkania z Rytmiką w 2011 roku.

 • Czytany 2922 razy
Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: