m-legitymacja

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji.
mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję papierową dokumentu.

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej
legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status
użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły.
Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie
korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina
itp. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji
papierowej
W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie
unieważniana.

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel
Instrukcja instalacji aplikacji mLegitymacja

Aby uruchomić mLegitymację należy zapoznać się z regulaminem a następnie:
Złożyć osobiście w sekretariacie wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (druk do pobrania w sekretariacie lub na stronie www.zsmuz.pl w zakładce mLegitymacja).
Do wniosku należy dołączyć zdjęcie legitymacyjne podpisane imieniem, nazwiskiem ucznia oraz okazać do wglądu legitymację w wersji papierowej.
Szkoła po zarejestrowaniu w systemie informuje przez e-dziennik, że do odbioru jest kod aktywacyjny.
Po odebraniu kodu, należy w telefonie zainstalować Aplikację mObywatel. Uwaga aplikacja jest dostępna dla systemu Android w wer. 6.0 lub wyżej (może nie działać w najnowszej wersji android Q) lub IOS (wersja 10.3 lub nowsza).
Po uruchomieniu aplikacji ustalić bezpieczne hasło a następnie wybrać "Dodaj swój mDokument".
Wybieramy legitymacja szkolna.
Skanujemy kod QR lub wpisujemy ręcznie kod cyfrowy.
Po weryfikacji dokument jest dostępny w danym telefonie.
Hasło trzeba zapamiętać, nie ma możliwości zapisania go w aplikacji.

mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:
na wniosek rodziców ucznia (opiekuna prawnego, ucznia pełnoletniego), w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły (§ 24 ust. 4a rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.).

Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: