Wymiana z Pina-Bausch-Gesamtschule z Wuppertalu

            W 2014 roku nawiązaliśmy współpracę z orkiestrą dętą uczniów z Pina-Bausch-Gesamtschule z Wuppertalu w Niemczech. Owocem tej współpracy było spotkanie młodzieży polskiej i niemieckiej w Legnicy w dniach 20-25 czerwca 2015 roku. Naszą ideę wsparła finansowo DPJW Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z Warszawy, a koordynatorką projektu z polskiej strony była pani Bożena Płotecka – nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy.

            Do Polski przyjechała 41-osobowa orkiestra dęta pod dyrekcją pana Georga Frericksa. Sześciodniowe spotkanie miało na celu wzajemne poznanie się uczniów podczas wspólnych wycieczek, prób, warsztatów i zagranie wspólnych koncertów z orkiestrą dętą naszej szkoły. W czasie pobytu młodzież spotkała się w Ratuszu z Prezydentem Legnicy i zagrała dwa koncerty dla środowiska lokalnego, w którym udział wzięli prezydenci miasta, dyrektorzy szkół, środowisko szkolne i mieszkańcy Legnicy.

Uczniowie uczestniczyli wspólnie w warsztatach muzycznych, uwzględniających poziom rozwoju kompetencji muzycznych uczestników, a także w koncertach, wycieczkach do Wrocławia i w Karkonosze oraz spotkaniach integracyjnych. Stworzona przez uczniów i pedagogów miła atmosfera sprzyjała nawiązywaniu znajomości oraz pokonywaniu barier językowych i kulturowych. Ważnym punktem programu dla młodzieży polskiej i niemieckiej było uroczyste spotkanie w Akademii Rycerskiej. Uczniowie grupy polskiej przygotowali prezentację o historii i aktualnym życiu szkoły w języku niemieckim i angielskim, w tym o budynku Akademii Rycerskiej - osiemnastowiecznej szkoły dla niemieckiej młodzieży szlacheckiej

Konfrontacja polskich uczniów szkoły muzycznej z uczniami szkoły niemieckiej służyła rozwojowi ich muzykalności, poznawaniu innych kultur i zwyczajów, a wymiana doświadczeń zmotywowała ich do intensywniejszych działań w kierunku rozwoju muzykowania zespołowego i  umiejętności językowych. Przekonaliśmy się, że muzyka i wspólne przedsięwzięcia grupy niemieckiej i polskiej są kluczem do wzajemnego poznania i zrozumienia.

Kolejnym etapem wymiany jest planowany na czerwiec 2016 roku wyjazd orkiestry dętej Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy do Wuppertalu.

 

 

 

  • Czytany 3095 razy
Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: